Welkom bij de Stichting Anak-Anak Lombok Timur

- Kinderen van Oost Lombok -

Onze stichting stelt zich tot doel donaties in te zamelen die geheel ten goede komen aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden en het toekomst-perspectief van de kinderen en hun families op Oost Lombok in Indonesië. De donaties worden in nauwe samenwerking met onze lokale partnerorganisatie geheel ingezet voor projecten waar de kinderen van Oost Lombok en hun families echt baat bij hebben: zo bouwen we eenvoudige waterdichte woningen voor de aller-armsten en zetten we sanitaire voorzieningen op. Tevens hebben we in de achterliggende jaren een basisschool en een medische post gerealiseerd en zetten we initiatieven op waardoor de lokale bevolking zelfstandig een inkomen kan realiseren. Bijvoorbeeld door vrouwen een opleiding ''kleren-maken'' aan te bieden inclusief een naaimachine waarmee ze duurzaam in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Op de pagina ''onze projecten'' ziet u wat onze stichting bijdraagt aan Oost-Lombok. Een breed scala aan projecten en activiteiten die er voor zorgt dat de inwoners de benodigde ondersteuning krijgen, zodat ze een geheel zelfstandig en goed bestaan kunnen opbouwen.

Door goed te luisteren naar de lokale bevolking met betrekking tot hoe we hen het beste kunnen ondersteunen, voorkomen we dat wij hen onze Westerse ideeën opdringen. Op deze manier kunnen we de bewoners van Oost Lombok op een zeer respectvolle en optimale wijze de benodigde hulp bieden. Door onze ''kleinschaligheid'' en de lokale samenwerking zorgen wij er voor dat alle donaties voor (meer dan!) 100% lokaal ingezet worden. 

In 2021 vertalen we onze doelstelling naar de volgende activiteiten. We zetten het bouwen van de middelbare school voort zodat meer kinderen onderwijs kunnen krijgen, we bouwen nog eens 15 waterputten voor schoon drinkwater en we ondersteunen het opzetten van winkeltjes op het strand zodat de mensen ook inkomen kunnen genereren. Voor de lange termijn is het de bedoeling dat de eigenaren van de winkeltjes een deel van hun winst terugbetalen. We doen alles altijd in overleg en op basis van de behoefte op Lombok. 

Samen maken we het verschil, helpt u ons helpen?

Op onze website leest u alles over onze stichting: het beleid en de doelstellingen, de bestuurssamenstelling, onze samenwerkingsverbanden en de begroting. Mocht u meer informatie willen ontvangen over onze activiteiten,  of als u wilt doneren of zich wilt abonneren op onze nieuwsbrief, nodigen wij u graag uit om contact met ons op te nemen. Kijkt u hiervoor op de pagina "Wat kunt u doen?".

Met warme groet,  Klaaske, Henk, Eline en Jannie.