Welkom bij de Stichting Anak-Anak Lombok Timur

- Kinderen van Oost Lombok -


In memoriam: Munawir Harris, Aris


Begin dit jaar is tot ons verdriet een van onze contactpersonen op Lombok Aris overleden. Hij en zijn broer Acok zijn vanaf het begin betrokken geweest bij het werk van onze stichting in Labuan Pandan. Aris heeft altijd gezorgd voor goede contacten met de overheid op Lombok en was daarmee onmisbaar voor onze projecten. De stichting van Aris, Yayasan Anak Pantai (kinderen van het strand) is ook erg belangrijk geweest in de projecten die we met steun van de Wilde Ganzen hebben uitgevoerd. Aris was ook hierin een onmisbare schakel om te regelen dat de bijdrage op de juiste plek kwam en op de juiste manier verantwoord werd. 

In 2022 heeft Aris een herseninfarct gehad en is daarna wat zwakker van gezondheid gebleven. Eind vorig jaar ging het al slechter en op 8 januari 2023 is hij overleden. We wensen zijn familie veel sterkte en we spannen ons in om de projecten die mede met Aris zijn opgestart, door te zetten.


Over onze stichting

Onze stichting stelt zich tot doel donaties in te zamelen die geheel ten goede komen aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden en het toekomst-perspectief van de kinderen en hun families op Oost Lombok in Indonesië. De donaties worden in nauwe samenwerking met onze lokale partnerorganisatie geheel ingezet voor projecten waar de kinderen van Oost Lombok en hun families echt baat bij hebben: zo bouwen we eenvoudige waterdichte woningen voor de aller-armsten en zetten we sanitaire voorzieningen op. Tevens hebben we in de achterliggende jaren een basisschool en een medische post gerealiseerd en zetten we initiatieven op waardoor de lokale bevolking zelfstandig een inkomen kan realiseren. Bijvoorbeeld door vrouwen een opleiding ''kleren-maken'' aan te bieden inclusief een naaimachine waarmee ze duurzaam in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Op de pagina ''onze projecten'' ziet u wat onze stichting bijdraagt aan Oost-Lombok. Een breed scala aan projecten en activiteiten die er voor zorgt dat de inwoners de benodigde ondersteuning krijgen, zodat ze een geheel zelfstandig en goed bestaan kunnen opbouwen.

Door goed te luisteren naar de lokale bevolking met betrekking tot hoe we hen het beste kunnen ondersteunen, voorkomen we dat wij hen onze Westerse ideeën opdringen. Op deze manier kunnen we de bewoners van Oost Lombok op een zeer respectvolle en optimale wijze de benodigde hulp bieden. Door onze ''kleinschaligheid'' en de lokale samenwerking zorgen wij er voor dat alle donaties voor (meer dan!) 100% lokaal ingezet worden. 

In 2023 vertalen we onze doelstelling naar de volgende activiteiten. Het afbouwen van de middelbare school, zodat alle 6 lokalen gebruikt kunnen gaan worden. Met behulp van steun van de Wilde Ganzen is in maart de afbouw gestart. Verder zullen er huizen en toiletten gebouwd worden en waterputten gegraven worden. Afhankelijk van de economische ontwikkelingen zullen we ons ook weer richten op vakopleidingen en het stimuleren van ondernemerschap. We doen alles altijd in overleg en op basis van de behoefte op Lombok. 

Samen maken we het verschil, helpt u ons helpen?

Op onze website leest u alles over onze stichting: het beleid en de doelstellingen, de bestuurssamenstelling, onze samenwerkingsverbanden en de begroting. Mocht u meer informatie willen ontvangen over onze activiteiten,  of als u wilt doneren of zich wilt abonneren op onze nieuwsbrief, nodigen wij u graag uit om contact met ons op te nemen. Kijkt u hiervoor op de pagina "Wat kunt u doen?".

Met warme groet,  Klaaske, Henk, Eline en Jannie.