Afgerond project: Arai Village in Cambodja (2012-2013)

Terwijl Klaaske en Henk volop bezig waren voor Oost Lombok, had Niek een aantal jaren daarna (in 2012) een soortgelijke ervaring in Cambodja. In de zomer van 2012 is hij in de jungle van Cambodja - in een dorp genaamd Arai village - een maand lang vrijwilligerswerk gaan verrichten. In dit jungle-dorp waren alle voor ons zo normale basisvoorzieningen zoals gezond drinkwater, sanitair en deugdelijk onderwijs volledig afwezig. Na zijn terugkeer in Nederland heeft Niek samen met Els de stichting Children of Arai village opgericht en heeft hij een tweetal boeken over zijn ervaringen geschreven. Dit heeft er toe geleid dat er in Arai village een school gebouwd kon worden met de benodigde watervoorzieningen. Door de overdracht aan de lokale overheid is de continuïteit hiervan gewaarborgd en hebben de kinderen van Arai village een beter levensperspectief. 

Omschrijving Arai village - Cambodja


Op een 100 kilometer afstand van Battambang, aan de West-zijde van Cambodja en weggestopt in de schaduw van het Cardamom gebergte, ligt het dorpje Arai village. Een thuis voor de in het totaal 75 gezinnen met ruim 200 kinderen die hier wonen. Een dorp in één van de meest afgelegen gebieden van Cambodja waar alle voor ons in het Westen zo normale basisvoorzieningen zoals gezond drinkwater, sanitair, medische verzorging, elektriciteit en deugdelijk onderwijs afwezig zijn. Waar het ‘schoolgebouw’ bestond uit aan elkaar genagelde houten planken bedekt met een paar stukken tin aangevuld met een tweetal hutten die recent door vrijwilligers gebouwd zijn en waar de weersomstandigheden vrij spel op hebben. Bij aanvang van het project mid 2012 werd deze school slechts door 35 kinderen bezocht, nu is dat aantal al gegroeid tot bijna 100 kinderen in de leeftijd van 6 tot 17 jaar. Leerlingen waarvan sommigen bijna twee uur heen en terug moeten lopen om op school te komen, iets dat ze er graag voor overhebben om les te mogen krijgen.


Wilt u op google earth opzoeken waar Arai village ligt: De coordinaten van het dorp zijn N 12.37.646, E 103.15.876

Wat hebben we in Arai village gedaan & bereikt?


De lokale bevolking in Arai village wilde erg graag een officiele school hebben voor hun kinderen. Met behulp van uw donaties en de ondersteuning van de Wilde Ganzen en onze lokale partner NGO-GSO hebben we dit weten te realiseren! In de fotogalerie ziet u de foto's met betrekking tot de bouw van de school, die in oktober 2013 is afgerond: een gebouw van maar liefst 20 x 6 meter groot en drie klaslokalen. De school is overgedragen aan het lokale ministerie van educatie die zorgdraagt voor leraren en het onderhoud van de school. Daarnaast hebben we nog meer weten te betekenen voor de kinderen van Arai village en hun families, zoals het (laten) verlenen van medische verzorging en ondersteuning in watervoorzieningen.


Onze lokale partner in Cambodja heeft om persoonlijke reden eind 2013 helaas het land verlaten. Aangezien er in dit deel van Cambodja geen andere NGO's actief zijn waarmee we onze samenwerking kunnen continueren, hebben we besloten om onze activiteiten te gaan verleggen naar Indonesië. Wel blijven we via lokale contacten een vinger aan de pols houden en blijven we de kinderen in Arai village volgen. Want het zijn natuurlijk ook een beetje 'onze' kinderen geworden.